2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

custom writing

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

 әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

 2-қосымшасы

 Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-

 құрылыс бақылау басқармасының басшысының

                                                                                                                                                     2018 жылғы « 21 » желтоқсандағы

                                                                                                             № 162-ө  бұйрығымен бекітілді

 

Бюджеттік бағдарламасы

7241751 – Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік  сәулет-құрылыс бақылау  басқармасы

2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және  атауы: 001– «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет- құрылыс  бақылау саясатын  іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                                 Айтқұлов Канат Оңғарұлы

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі – Жамбыл облыс әкімдігінің 2015 жылғы 28 шілдедегі №226 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облыс әкімдігінің мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау  басқармасы» КММ Ережесі, 2016 жылғы 19  ақпандағы Жамбыл облысы әкімінің №61-ө Өкімімен бекітілген «Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау басқармасы КММ-нің құрылымы және штат кестесі, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 2016 жылғы 13 сәуірдегі №173-1 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының  2018   жылғы  13  желтоқсандағы  № 30-3  шешімі

 Бюджеттік бағдарламаның түрі:

облыстық___________________________

мемлекеттік басқару деңгейіне  байланысты

 мемлекеттік функцияларды, құзыреттерді жүзеге асыру және мемлекеттік қызметтерден шығатын

қызметтерді көрсету    

мазмұнына қарай

                                                                    жеке

іске асыру түріне қарай

                                                                   ағымдағы

ағымдағы/даму

 Бюджеттік бағдарламаның мақсаты – Стратегиялық басымдықтарды және әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі бағыттарын қалыптастыру, жоспарланған кезеңге облыстық бюджет жобасын әзірлеу, жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалау, мемлекетттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілік.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері– Облыс аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру құқығына лицензияның болуына, белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық- сметалық құжатнаманың, жобалар сараптамасының оң қорытындысының болуын, құрылыс- монтаждау жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдарға  жіберілетін хабарламаның болуын, қолданылатын құрылыс материалдарының  сапасына тиісті сертификаттың болуын 100% -ға қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) – Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша басқармаға жүктелген функцияларды орындау үшін басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Жергілікті деңгейде  мемлекеттік сәулет- құрылыс  бақылау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру                                                                                                                                                                                    жөніндегі қызметтер мың.теңге 39900,0 37017,0 36928,0 35905,0 36166,0
Республикалық бюджет есебінен мың.теңге 0 0 1390,0 0 0
Жергілікті бюджет есебінен мың.теңге 39900,0 37017,0 35538,0 35905,0 36166,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың.теңге 39900,0 37017,0 36928,0 35905,0 36166,0

 Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 – «Республикалық бюджеттен берілетін  трансфеттер есебінен».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету,

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Республикалық бюджеттен берілетін  трансфеттер есебінен техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берушінің жарналары.

тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Республикалық бюджеттен бөлінентін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың техникалық персоналдарына  еңбек ақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу сонымен қатар оларға лауазымдық айлық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстем ақы төлеу адам 6,5

6,5

 

6,5

 

 Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшембірлігі

Есепті

кезең

Ағымдағы     жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Республикалық бюджеттен бөлінентін нысаналы трансферттер есебінен басқарманың техникалық персоналдарына  еңбек ақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу сонымен қатар оларға лауазымдық айлық ақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстем ақы төлеу

Мың

теңге

0 0 1390,0 0 0
Жалпы бюджеттік кіші  бағдарлама бойынша шығыстар

Мың

теңге

0 0 1390,0 0 0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету,

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша басқармаға жүктелген функияларды орындау үшін басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету

тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мекеме қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамасыз ету барлығы

штаттық бірлік

штаттан тыс қызметкерлер

адам

19

13

6

19

13

6

19,5

13

6,5

19,5

13

6,5

19,5

 

13

6,5

Кеңсе тауарлармен және жабдықтармен қамтамасыз етілген қызметкерлер адам 18 18 18 18 18
байланыс  абонеттік номерлер саны дана 10 10 10 10 10
Қызметкерлерді ИНТЕРНЕТ жүйесімен қамтамасыз ету дана 2 2 2 2 2
Отын, жанар-жағар май материалдары мен жөндеу қызметін көрсету қызметтік автокөліктер саны дана 1 1 1 1 1

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшембірлігі Есепті

кезең

Ағымдағы     жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017 жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жергілікті деңгейде  мемлекеттік сәулет- құрылыс  бақылау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру                                                                                                                                                                                    жөніндегі қызметтер

Мың

теңге

39900,0 37017,0 35538,0 35905,0 36166,0
Жалпы бюджеттік кіші  бағдарлама бойынша шығыстар

Мың

теңге

39900,0 37017,0 35538,0 35905,0 36166,0

 

Бюджеттік бағдарлама басшысы                                                                              Қ.Айтқұлов